jueves, 24 de diciembre de 2015

Els pressupostos participatius


Hannes Vanwymelbeke és un treballador públic del govern flamenc i tinc la sort de tenir-lo com amic des de fa gairebé 20 anys. Viu a Anzegem i l’altre dia m’explicava els canvis que han tingut al seu municipi d’ençà la ciutadania es va implicar en l’elaboració dels pressupostos municipals. Un pressupost participatiu pot dur-se a terme amb una gran varietat de metodologies i models però crec imprescindible fer una aportació constructiva sobre els mateixos aplicable a la nostra realitat municipal.
D’entrada, durant les passades eleccions municipals, molts partits van incloure el concepte de la participació als seus programes. Personalment, penso que això respon més a una moda per a captar vots ja que cap partit, i especialment faig referència a Som Poble i Si Se Puede, ha fet res rellevant per a implicar realment a la ciutadania en el debat pressupostari.

D’aquesta manera, com a president d’una Associació de Veïns, veient la situació de les finances municipals i els futurs debats pressupostaris, és més que necessari que des de l’Ajuntament es desenvolupi una proposta de pressupostos participatius tot discriminant despesa estructural (per exemple: llum, nòmines...) de despesa cojuntural (per exemple: destinar diners en barris concrets a programes de lluita contra la pobresa, manteniment de voreres, il·luminació…).
En conseqüència, entenc que cal crear un Consell Ciutadà i una Comissió Ciutadana per barri. Les 

Comissions Ciutadanes decidirien on van totes les assignacions pressupostàries no estructurals de cada barri i estarien formades per: 2 representants del teixit associatiu del barri elegits per sufragi universal, 2 representants de la ciutadania del barri elegits per sufragi universal, 2 representants del govern local proposats pel govern i 2 representants de l'oposició proposats per l'oposició. El Consell Ciutadà vetllaria per l'aplicació de  les decissions de les Comissions Ciutadanes i estaria format per: l'Alcalde, el Regidor d'Economia, 1 representant de la ciutadania elegit per sufragi universal i 1 representant del teixit associatiu elegit per sufragi universal. El Consell Ciutadà i la Comissió Ciutadana haurien de prendre les decissions per majoria i modificar la seva composició cada 4 anys en eleccions ciutadanes que es celebrarien després de les municipals.


Per tant, trobo imprescindible que els representants municipals deleguin part de la seva responsabilitat en la ciutadania ja que és aquí on poden tindre més incidència les aportacions de la gent. Potser no cal aplicar la proposta al peu de la lletra, seria un salt massa gran en poc temps, però sí que crec convenient començar a treballar en aquesta direcció. 
Alex Duque Triviño
Politòleg, empleat públic de la Generalitat i delegat sindical de CCOO.
Sinpatizant  de ICV.
President de l'Associació de Veïns Tancat III.