domingo, 13 de noviembre de 2016

Volem solucions per al pas soterrani de l’estació de Sant Vicenç de CaldersDes de la Xarxa Vendrellenca ens volem sumar a  les reclamacions que fan des de SI es pot Vendrell sobre la situació lamentable del pas soterrani de l’estació de Sant Vicenç de Calders, i recordar que la nostra organització ja va  proposar millores de seguretat en aquest punt el passat mes de setembre a traves d'una proposta al SAC, entre d'altres coses es va demanar  l’ instal·lació d’un millor enllumenat en aquest espai.
Davant de la falta de resposta per part de l’administració local, i encara que no ha passat el temps legalment establert per la legislació, per tal de presentar una denuncia davant el Sindic de Greuges de Catalunya, a traves de correus enviats a l’Alcaldia, via publica i enllumenat, en dues ocasions, hem traslladat la necessitat de trobar una solució al problema del enllumenat de pas, donat que els veïns a traves de les associacions que formen part de la Xarxa Vendrellenca ens han traslladat la seva preocupació per la falta d'il·luminació; i ara que amb l’arribada de la tardor es fa fosc molt d’hora la situació s’agreujà, però encara no hem rebut cap resposta per part de l’administració.

Volem reiterar a traves d'aquest comunicat que encara que la nostra proposta fa sol·licitud de moltes mes millores, per nosaltres es prioritari   la necessitat de trobar una solució com abans millor al problema de l’ il·luminació.

D’altra banda hem de dir, que la nostra organització estudiarà el contracte de manteniment d'enllumenat i se ho creiem adient, no dubtarem en demanar  que es prenguin mesures amb l’empresa contractada pel manteniment i inclús la seva rescissió, si considerem que no s’estan complint les seves obligacions.   

Xarxa Vendrellenca sábado, 22 de octubre de 2016

Volem que s’arregli i es millori el pas soterrani del carrer Estació de ComarrugaDes de la Xarxa Vendrellenca i en benefici del comú, dintre del marc de treball de millora del nostre municipi, a petició de la associació de veïns de Sant Ramon de Comarruga, com a integrant de la nostra organització,  hem sol·licitat a l’Ajuntament de Vendrell a traves d’una instancia presentada en el SAC, que s’arregli i es millori el pas soterrani que hi ha per creuar la via al carrer Estació de la nostra vila, donada la seva situació d’abandonament per part de l’ Ajuntament, davant els  actes vandàlics que ha sofert i sofreix aquest espai, que fa que moltes vegades les seves llums no funcionin i que el converteix en un espai insegur i donada la seva situació mostra  una mala imatge del nostre municipi.
 A la proposta que hem presentat a l’Ajuntament hem proposat. 
1.      

  1.    Que s’instal·li un sistema d’ il·luminació que impedeixi els actes vandàlics i llums laterals per donar-li mes il·luminació.      
  2.    Que s’instal·li un sistema que reguli be per rellotge o fotocèl·lula lumínica el sistema d’il·luminació d’aquest espai.   
  3.       Que s’ instal·li una càmera de seguretat  a cada extrem del pas soterrani.    
  4.     Que es pinti  les seves parets per tal de dignificar aquest espai.La nostra organització creu necessari que es tiri en davant la nostra proposta per tal de dotar de seguretat als usuaris del pas i per donar una bona imatge del municipi, esperarem la resposta positiva de les regidories implicades en aquest espai. 

lunes, 10 de octubre de 2016

Volem que es construeixi el CAP del Botafoc


“Del debat de la Xarxa Vendrellenca a la reunió plenària sobre aquesta qüestió va despendre que al Botafoc tenim promeses electorals, i una cessió de dret de superfície capa una fundació que no ha construït res des de 2011”

Des de la Xarxa Vendrellenca hem presentat als grups de l’ Ajuntament de Vendrell una moció per al Ple d’ Octubre per que s’insti al Govern local, a parlar amb la Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona per construir el CAP del Botafoc, complint el compromís adquirit per aquesta fundació amb l’Ajuntament al Març de 2011   a pocs dies del començament de la campanya electoral 2011/2015, també volem que  es sol·liciti que el consultori dels barris marítims es converteixi en un CAP per tal de millorar l’assistència als barris marítims del nostre municipi.

La nostra organització, considera necessària la construcció del CAP del Botafoc com a formula per descongestionar el CAP del carrer Transversal, que esta saturat degut a l’augment de usuaris de la sanitat; aquest problema valdria dir, que esta reconegut públicament per els dos últims alcaldes de la nostra vila Benet Jané qui sota el seu mandat 2006/2011 va aprovar la cessió d’un dret de superfície a la Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona al Març de 2011 fent un acte de posada de la primera pedra i per l’actual batlle Marti Carnicer que va dir a la campanya electoral, que s’havia de construir el CAP del Botafoc, per descongestionar el CAP del carrer transversal; i de la seva construcció va apuntar,  “serviria per que les persones de la comarca que fan diàlisi i que ara van a Tarragona la pugin venir a aquest CAP”.

D’altra banda creiem que l’actual consultori dels barris marítims es insuficient i te unes instal·lacions deficients, per la gent d’aquells barris que al estiu veu duplicada la quantitat de gent que esta allà, i dintre de la sessió plenària de la Xarxa del passat dia 24 de Setembre ho van parlar amb els representants d’aquest barris a la nostra organització i van acordar proposar a la mateixa moció la construcció d’un CAP que doni cobertura a la gent d’aquest barris.

Tenint en compte que no coneixem que hagi hagut ningun modificació del acord del Ple del 14 Març de 2011 entre l’Ajuntament i la Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona  per la construcció del CAP del Botafoc  i entenem que aquesta infraestructura, es essencial per millorar el servei d’atenció primària a la nostra vila,   i  que ja te un projecte que tan sols cal posar en marxar; i  creien que es necessari millorar les infraestructures i els serveis sanitaris d’atenció primària dels barris marítims del Vendrell,   des de la nostra organització hem presentat als grups de l’ Ajuntament moció que en el seu articulat sol·licita.

1. A sol·licitar a la Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona a executar la construcció el CAP del Botafoc que es va comprometre a construir l’any 2011.

2. A construir el CAP del Botafoc d’ acord amb les realitats de creixement demogràfic de la nostra vila, des de que es va comprometre a l’any 2011 fins ara.

3. A posar en marxa aquesta obra al 2017, i tenir-la acabada abans del final d’aquest legislatura 2015/2019.

4. A instar al departament de Salut de la Generalitat a construir un nou CAP per donar cobertura als veïns del barris marítims a un espai cèntric d’ aquest barris.

5. A treure a la Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona els drets de superfície dels terrenys dels carrers Avinguda Baix Penedès amb Batllori i Mune on s’ha de construir el CAP, al primer Ple després de l’agost de 2017 si les obres del CAP del Botafoc no esta començades.

6. A instar al departament de Salut del Govern de la Generalitat al Ple de Setembre de 2017 a la construcció sota la tutela del Cat Salut del CAP del Botafoc, si les obres del CAP del Botafoc no s’han posat en marxa per part de la Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona abans setembre de 2017, motiu per al qual s’ha acordat treure-li el dret de superfície dels terrenys

7. A instar al departament de Salut de la Generalitat la Ple de Setembre de
2017 a prendre les mesures, que estimi oportunes contra la Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona, si al Setembre de 2017 s’han començat les obres del CAP del Botafoc.

8. A traslladar els acords del Ple al departament de Salut de la Generalitat.

Del debat de la Xarxa Vendrellenca a la reunió plenària sobre aquesta qüestió va despendre que al Botafoc tenim promeses electorals, i una cessió de dret de superfície capa una fundació que no ha construït res des de 2011, i pel que fa als barris marítims creiem que precisen un CAP en condicions per que la gent d’allà sigui atesa, es per això que hem presentat la nostra moció on entre d’altres acords destacables proposem que s’insti a al Fundació Centres Assistencials i d'urgències de Tarragona a posar en marxa aquesta obra al 2017 i que si per l’agost d’aquest any no s’han posat en marxa se’ls tregui el dret de superfície, d’altra banda hem presentat una sol·licitud a la secretaria de l’Ajuntament per que ens faci un informe on s’ ens expliqui que ha passat en aquest per tal de proposar mecanismes de control al  Ajuntament i responsabilitats de per que desprès de quatre anys tenim als terrenys del CAP un solar i una primera pedra soterrada sota el pols del pas del temps.

Hem enviat als grups CIU, PSC, ERC, Si es Pot, Som Poble, Partit Popular, Ciutadans  la nostra  proposta de moció per tal que la estudiïn i la presentin en el nostre nom al ple.
viernes, 29 de julio de 2016

Volem que la pista de Skate i Basquet es quedi al BotafocDes de la associació de veïns del Tancat III, a traves d’aquest comunicat volem fer publica la nostra  valoració sobre el punt del Ple del passat dia 19 on es va aprovar la nostra proposta per l ‘ il·luminació del conjunt de carrers Miquel Marti i Pol, Ramon Llull del barri i la pista de Skate del Botafoc.

En primer lloc volem agrair als grups de Si es Pot i Ciutadans, que hagin portat la nostra proposta al ple; així com agraïm als partits politics Som Poble, Partit Popular i Govern els seus vots favorables que han possibilitat que la nostra proposta tingui la aprovació administrativa, necessària per poder ser tinguda en compte per tirar-la endavant. Pel que fa al vot en contra de Plataforma per Catalunya, estan en el seu dret a votar en contra, però nosaltres creiem que es un error greu per que la mesura dota de seguretat un espai públic transitat per molta gent i a unes pistes on juguen nens del municipi.

Pel que fa al posicionament del Govern local, tot i que va votar a favor, de les paraules de la regidora deduïm, que no esta clar el que faran, donat que diu que encara no s’ha decidit res, i que voten a favor per que la proposta esta dient que s’ avaluí el cost de l’ instal·lació i això ja s’ha fet.

1.      Lo primer que li volem recordar-li a la regidoria  d’ enllumenat  Camil·la Barnades Pérez que al escrit  que ens va enviar  del 23 d’octubre de 2015 es va dir  “que sensibles al problema que ocupa sobre la falta d' il·luminació, s'ha demanat pressupost a I' empresa mantenidora del servei” no obstant davant de la falta de resposta aquesta qüestió desprès que presentessin una instancia per saber el cost, la nostra associació va tenir que denunciar al seu departament davant el Sindic de Greuges de Catalunya, per aconseguir tenir el pressupost; i després de 6  mesos  i per que els va instar el Sindic de forma reiterativa, ens van enviar el cost de l’obra d’instal·lació en un document de resposta sense desglossar, si no mai ho hauríem obtingut.

2.      La nostra associació  va presentar la moció per que vol llum i per lo tant, no entenem la posició ambigua del Govern, que vota a favor, encara que sembla que no vol tirar en davant el que vota.
3.      Volem senyalar escoltant-la al Ple, deduïm que vostè lliga l’ instal·lació de llum a la zona a al permanència de la pista de Skate i Basquet; des de la nostra associació ja li  advertim que volem llum als carres esmenats a la moció facin el que facin amb la pista.

4.      La raó per la qual la volíem deixar-la  fora de pressupostos participatius, es basa en el que va dir Veronica Moreno de Si es pot “Es una mesura urgent” i per que com a mesura de seguretat viaria, no s’hauria de posar en un projecte participatiu, ja que creiem que es obligació del Govern dotar de seguretat els carrers del municipi.


5.   

   Sobre la pista de Skate i Basquet li volem recordar que no te tanques per poder dissuadir a la gent de que entri, això ja s’ho van traslladar al mes de setembre de 2015 a la reunió; que vaser l’anterior govern  el que va aprovar la col·locació de la pista en aquest espai i per últim, que nosaltres no contemplem en cap cas que la pista sigui canviada de lloc; la nostra associació,  pel mes de Setembre o Octubre, presentarà una proposta de millora per aquest espai.
 

Per acabar volem dir que deixar aquesta zona sense llum es un risc per la seguretat en matèria de mobilitat  i advertir al Govern local que  per nosaltres aquesta aprovació, es un acte administratiu sobre el qual estarem vigilants per que es compleixi en el temps i la forma en els acords aprovats.

jueves, 28 de julio de 2016

Carta oberta al regidor August Armengol (i a PxC El Vendrell)Mitjançant aquestes línies voldria contrastar les afirmacions que l'August Armengol, portaveu de PxC a l'Ajuntament de El Vendrell, va fer contra mi i l'Associació de Veïns del Tancat III de El Vendrell, la qual presideixo, en el decurs de l'últim ple celebrat  dimarts 19 de juliol. Tot es va produïr durant la presentació d'una proposta que van presentar conjuntament Ciutadans i Si és Pot en nom de l'Associació de Veïns Tancat III.
D'entrada, la proposta feia referència a la col·locació de l'enllumenat al Carrer Ramón Llull i al Carrer Miquel Martí i Pol. La qüestió, ben defensada per Ciutadans i Sí és Pot, descrivia, entre d'altres coses, un problema de seguretat al carrer Ramón Llull vinculat a l'existència d'una pista de bàsquet i skate que, al igual que tot el carrer, no està il·luminada. Des de l'Associació, entenem que és una situació molt greu ja que la pista és un punt de concurrència amb molts nens i el carrer Ramón Llull és molt transitat per anar al Mercadona del Botafoc. La proposta va ser aprovada per tots els grups menys per PxC que va votar en contra. Així, a l'explicació de vot, el Sr Armengol va fer uns raonaments que mereixen ser tractats amb detall.
En primer lloc, va dir que una de les raons per les quals votava en contra era que l'Associació de Veïns "no era Associació ni de veïns" . Aquesta afirmació és rotundament falsa i, per comprovar-ho, li convido a què vagi al registre d'entitats i observi el CIF de l'Associació i els seus Estatuts registrats. També,  sí que som veïns els que la conformem i, fins i tot, hem atés, només una vegada, a gent del seu partit que ha vingut amb el fals objectiu de denunciar problemes per a treure informació sobre les ocupacions incíviques. Se'n recorda que es va intentar posar  la  medalla, en un ple de la legislatura passada, d'haver acabat amb les ocupacions incíviques quan en realitat ni tan sols va apareíxer pel nostre local?. Se'n recorda com l'Associació de  Veïns del Tancat III va fer una nota de premsa explicant el que va passar i fent-lo quedar com un mentider?. Aquest és el motiu real de la seva emprenyada amb el Tancat III, que no se li va permetre fer demagògia i populisme amb un tema tan sensible com les ocupacions incíviques
En segon lloc, va dir que el Tancat III estava format pels "supervivents de la llista de ICV El Vendrell i que el número 2 era el secretari". Això torna a ser rotundament fals com podria comprovar vosté si hagués aixecat el cul de la seva cadira com han fet, per exemple, els partits que han presentat la proposta en nom de l'Associació. També, menteix quan diu que el número 2 de la llista era el secretari. Si repassa la llista veurà que el secretari, Antonio García Leal, era el número 21.
En tercer lloc, durant la seva explicació, vosté diu que "la nostra proposta hauria d'anar en precs i preguntes". En aquest sentit, recordar-li que vosté no és ningú per dir-li als grups representats quines propostes poden o no poden presentar. Ja sé que li encanta això de manar dictatorialment i el pensament únic però un Ajuntament democràtic el segle XXI no funciona així. El Vendrell no és l'Alemanya dels anys 30.
En quart lloc, vosté va parlar de l'existència de "les Associacions del Tancat I i el Tancat II". Aquestes no existeixen ( el nostre àmbit de treball és tot el Tancat i, en funció del problema, tot El Vendrell) i li aclaro que la nostra porta aquest nom perquè reflota l'antiga que es va crear a principis dels 80 com a Associació de Parcel·listes. 
En cinquè lloc, ens va titllar de "sectaris i mentiders". Doncs molt no ho serem ja que tothom ha votat a favor menys el seu grup. També, podríem discutir el calificatiu de "lobby", no sé si referit al Tancat III o a la Xarxa Vendrellenca de la qual també en sóc portaveu, però no perdre més temps amb vosté perquè no s´ho mereix.
Finalment, donat que no li va agradar el llibre que li vaig regalar el dia del debat electoral  ( se'n recorda?), li recomanaré un als militants del seu partit. És diu "Com ens venen la moto" i està escrit per Noam Chomsky. Potser la seva lectura les hi permetrà descobrir qui és l'Alejandro Lerroux de El Vendrell.


Alex Duque Triviño
Politòleg, empleat públic de la Generalitat i delegat sindical de CCOO.
Sinpatizant  de ICV.
President de l'Associació de Veïns Tancat III.


domingo, 10 de julio de 2016

Estem satisfets per les mesures contra ús de sofre als nostres carrers.Des de les organitzacions que composen la Xarxa Vendrellenca,  associacions de veïns Carretera de Valls Nord,  San Ramon de Corruga,  Torreblanca, Millorem el Francas, El Tancat III, i el  Col·lectiu d’Aturats del Baix Penedès    volem mostrar la nostra satisfacció per la aprovació de les mesures per la prohibició immediata del ús de Sofre a els carrers de Vendrell, que Si es pot a portat al Ple en nom de la nostra organització el passat dia 28 de juny.


Agraïm els vots favorables de els grups  del Govern,  PSC, CIU i ERC i de l’oposició   Si es pot, Som Poble, Partit Popular i Ciutadans, que ha servit per a aconseguir el quòrum necessari en aquest Ple, per tirar endavant les las mesures que eliminaran el sofre dels nostres carrers, un producte que hem de recordar, es perillós i que en cap cas serveix per fer que els gossos  deixin de fer  miccions allà on es posa.


Des de la nostra organització seguirem treballant per millorar el Vendrell amb propostes concretes que facin de la nostra vila un millor lloc per viure.


Xarxa Vendrellenca
xarxavendrellenca@gmail.com 
La replica Plataforma per Catalunya“Crec que va cometre un error a l'abstenir-se a la qüestió que plantegem, i un total i absolut menyspreu al treball de la nostra  associació

Al fil de l'aprovació de les mesures per a la prohibició del sofre en els carrers del nostre municipi, en el Ple del passat dia 28 de juny m'agradaria escriure aquest article amb la finalitat de respondre al senyor August Armengol de Plataforma per Catalunya, davant els arguments esgrimits en el ple del passat dia 28 i l'abstenció del seu grup a la proposta plantejada per la Xarxa Vendrellenca.

El primer que he de dir, és que el senyor Oscar Blasco de Si es pot, va defensar bé la moció davant el seu atac, per la qual cosa tot el que digui en aquestes línies, serà per a complementar el que el ja li  va contesta.

Senyor Armengol, líder de PXC, en els sis mesos de treball, que ens ha portat a presentar davant ple de la corporació local aquesta proposta, ja teníem coneixement que el Sofre, com qualsevol altre producte està prohibit abocar als carrers del nostre municipi; sabem de primera mà el que estableix la legislació local perquè tenim una còpia de l'Ordenança de Convivència i civisme del municipi, i perquè en una reunió prèvia sobre aquest tema  amb l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) òrgan dependent de la Policia local del Vendrell ens informat de la qüestió, i basant-nos en aquest coneixement vam presentar part de les nostres reclamacions.

El nostre informe final que consta de 19 folis té entre els seus arguments el que s'estableix a l'article 63 en el punt 2.

“És prohibeixen Totes els Actuacions que puguin embrutar o deslluir, per QUALSEVOL mètode, la via o espais Públics o que siguin l contràries a la neteja, a l'estètica ..."

També inclou el que s'estableix a l'article 64 que en el seu Punt 1 diu.

És prohibeix buidar, abocar, dipositar o abandonar QUALSEVOL mena de residu a la via pública (Calçada, voreres, escossells, xarxa pública de clavegueram, etc.) ....

D'altra banda el nostre informe conté una resolució del Departament de Salut de la Generalitat on se'ns diu.
“En relació a la utilització del sofre com a producte repel∙lent, aquesta substància no està autoritzada com a biocida en el marc legislatiu europeu actual i no hi ha cap producte amb sofre autoritzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) amb finalitat repel∙lent (biocida). Cal recordar
que el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i la comercialització de biocides preveu que qualsevol biocida que es comercialitzi i utilitzi en territori nacional haurà d’estar prèviament autoritzat i inscrit en el Registre Oficial de Plaguicides o en Registre de Biocides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Pel que fa als efectes per a la salut, el sofre és una substància química classificada com a irritant de la pell de categoria 2 d’acord a la normativa europea vigent sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i mescles (Reglament (EC) 1272/2008)”


Dit això senyor Armengol, des del més absolut respecte a la seva opinió sobre la proposta, m'agradaria recordar-li que la nostra moció es fonamenta en quatre qüestions, que nosaltres considerem des de la Associació de Veïns del Tancat III prou sòlides com per proposar a la Xarxa Vendrellenca i portar davant el ple de la corporació.
La primera era situar el problema de manera pública, ja que és una pràctica habitual, la d'abocar Sofre en els nostres carrers com a repel·lent per miccions de gos, perquè hi ha un gran desconeixement que aquest producte és inútil com a repel·lent; la segona aconseguir que s'informi els ciutadans i ciutadanes que ho aboquen, que està prohibit, en benefici de la seguretat de tots la tercera, una fórmula d'aconseguir que s'introdueixi específicament en la nova Ordenança de Convivència i civisme que posar  sofre en els nostres carrers està prohibitla quarta aconseguir que la gent deixi de  gastar diners en un producte inútil contra les miccions de gos donat que els comerciants estaran avisats que no es pot vendre per que no esta inscrit com a  biocida.

Per tant li diré que crec que va cometre un error a l'abstenir-se a la qüestió que plantegem, i un total i absolut menyspreu al treball de la nostra associació, que ha fonament sobradament la necessitat de tirar endavant mesures contra l'ús de Sofre en els nostres carrers; vostè amb el seu argument "No podem prohibir el prohibit" li va donar un enfocament poc sòlid  i equivocat a la qüestió plantejada per nosaltres que li va donar veu en el Ple Si es pot,  ja que no es prohibir el prohibit, si no eradicar el producte dels nostres carrers per que es perillós e inútil.

Antonio Garcia Leal
Secretari de la AAVV Tancat III

domingo, 12 de junio de 2016

Regidors al barri


“En qualsevol cas crec que és bo que la resta de regidors del govern, surti al carrer, perquè és bo que els gestors públics vegin la realitat; encara que cabria assenyalar que ja hi ha dos regidors que ho fan des ostenten el càrrec”

Al fil de la proposta presentada pel PP en el ple del dia 21, que versava sobre la necessitat de tenir un regidor per atendre els ciutadans i ciutadanes que viuen als barris marítims i els de l'entorn; al centre cívic de Coma-ruga; i la posterior proposta del govern de "Regidors a barri", en la meva condició de membre de la societat civil vendrellenca, he escrit aquest article, valorant les dues propostes, amb la intenció de donar la meva humil opinió.

El primer que caldria destacar abans d'entrar en matèria de forma concreta i de manera molt escarida, és que crec que les dues propostes es podrien haver fusionat en una mateixa perquè el fons de la qüestió crec ens porta al mateix lloc.

Dit això i per començar, per qui va fer la primera proposta, dir que el que proposa el PP sobre la necessitat de tenir un regidor als barris marítims, obeeix a la necessitat històrica del municipi de donar cobertura política i atenció presencial als barris marítims , que ha estat abandonats pels diferents governs que hem tingut, i bona prova d'això, ho demostra les inundacions que any rere any es donen, quan hi ha pluges fortes, que a data d'avui no han tingut solució i que fan que l'aigua entre fins d'aquí a les cases de la gent d'aquella zona.

Aquesta necessitat històrica requereix l'atenció de govern municipal, perquè s'està donant el cas que alguns veïns, i fins i tot organitzacions civils, es plantegen com a solució al seu abandonament, la secessió com a mesura als seus problemes, de la que potser algun dia, s'hagi d'escriure un article.

Pel que fa a la proposta del govern, el primer que cal dir a falta de més dades concretes, i després de llegir i escoltar en el ple al regidor de participació, que jo entenc que ens proposen és fer una divisió zonal del municipi, i un calendari de reunions que començarà al juliol, i que curiosament comença a Comarruga, lloc pel que ha presentat la proposta del PP .

Aquestes reunions ens haurà de servir perquè ciutadans i entitats es transmetin als representants del govern seves inquietuds i problemàtiques, perquè els regidors ens donin resposta als problemes que plantegem, i segons he llegit a la premsa i escoltat en el ple, podrem fer arribar als regidors, abans de les reunions les  nostres inquietuds a través d'una instància, perquè en aquestes reunions, - 2 a l'any per zona -  ens donin resposta. Si fa no fa aquesta és una breu síntesi que extrec del sentit i llegit a la premsa sobre la qüestió

Dit això fen un anàlisis de les propostes us diré, que tinc la sensació que la proposta del PP, obeeix  a una estratègia política, que entenc que va c començar amb la petició d'una partida individual per als barris marítims, que va obtenir una quantitat ridícula en els pressupostos,  i que segueix amb la creació d'un punt d'atenció als ciutadans per part dels regidors a Comarruga per donar cobertura en aquest aspecte als barris marítims i el seu entorn.

La meva valoració individual de la proposta és que em sembla parca,  si ho mirem en global, ja que,  poc hagués costat afegir a aquesta proposta que a cada barri s'habilités un punt, quan aquests estan allunyats del centre del municipi com per exemple pels barris, El nou Vendrell, el Romani, Eden park, Mas Astor o Mas Borras, per tal de  portar l'administració fins a aquestes zones.

Pel que fa a la proposta del govern, "regidors als barris" em sembla una posada en escena maldestrament planificada per part del regidor, donat que com s'ha demostrat en el debat del ple, les dues són compatibles ja que tenen la mateixa finalitat i per tant crec hagués hagut prou amb fusionar-la i presentar-la conjuntament.

Analitzant-la de forma individual, veig molts aspectes ombrívols, com ara si les resposta que donin els regidors en aquestes reunions es compliran, o bé si no estem conformes amb les respostes rebudes pel regidor, com recorrerem davant d'un organisme superior, si no tenim resposta escrita?; d'altra banda el calendari que ens plantegen no m'agrada, ja que si no pots estar a la reunió, com vas a expressar els teus problemes, la divisió zonal tampoc la veig clara i per últim caldria recordar que hi ha instancies que triguen mesos en ser contestades i a vegades mai es contesten, que passar si al regidor no l’ arribat l’instancia , tindrà que esperar el ciutadà sis mesos per tornar a veure al regidor?.

En qualsevol cas crec que és bo que la resta de regidors del govern, surti al carrer, perquè és bo que els gestors públics vegin la realitat; encara que cabria assenyalar que ja hi ha dos regidors que ho fan des ostenten el càrrec.

No obstant això, en la meva opinió no crec que es tracti d'una qüestió de parlar amb els regidors dues vegades a l'any, ni en més ocasions, ja que els problemes dels barris requereixen d'un seguiment i aquest necessita de més reunions, jo per la meva part penso que la gran majoria dels problemes, - si més no, els que jo estic acostumat a presentar a l'administració per ser resolts - se solen topar sempre amb tres esculls, que són la manca de recursos econòmics per solucionar; la manca de voluntat política de donar-los una solució o simplement que no es poden arreglar com planteges perquè és impossible o va contra la normativa existent, i tot i que tinc exemples per a cada cas, no posaré cap per no retratar ningú.

Per tancar aquest article els diré simplement; em sembla lamentable, que sigui notícia que els regidors del municipi vingui al barri a veure'ns, perquè això en un país normal per part dels representants públics, hauria de ser una cosa que ja es dóna per suposat i que ha d'estar intrínsecament lligada  al càrrec.

Antonio Garcia Leal
Secretari de la AAVV Tancat III                        

domingo, 8 de mayo de 2016

Volem saber per que ha plegat l’interventor

Des de les associacions de Veïns de Torreblanca, Carretera de Valls Nord, San Ramon (Comarruga) i el Tancat III, davant de la marxa sobtada del interventor municipal, que nomes ha durat 4 mesos, i creiem que es molt necessari tenir un interventor que faci un control independent dels comptes públics hem presentat a SAC una instància preguntant a la junta de govern local. Quines raons ha donat l’interventor local per deixar el seu càrrec? Com han que dat la revisió dels contractes que portava a terme? 

D’altra banda i amb la finalitat de que la plaça quedi coberta com abans millor, en el mateix escrit hem instat al govern local a fer el concurs públic per tenir com me aviat possible un interventor de carrera a l’Ajuntament del Vendrell.

Associació de Veïns Tancat III
Twitter
Facebook

asociaciontancat3@gmail.com

EL PONT DE FRANÇA DE VENDRELL
Era  el mes d'agost de 1888, quan segons expliquen les cròniques de Vendrell, es va donar per inaugurat el Pont de França, que travessa la riera de la Bisbal al seu pas per l'ara cor del nostre municipi, aquelles pedres avui centenàries van ser col·locades allà, donant forma a un pont, per unir el creixement extramurs del municipi de l'incipient Barri de França que aleshores comptava amb unes poques cases; d'aquell any a nivell local, expliquen les cronistes que la fil·loxera i la paralització del comerç  va portar a l'estancament urbanístic i del municipi, que no tornaria a ressorgir, fins després de la guerra civil.
A nivell nacional cabria destacar que tot i el Regne d'Espanya conservava les reminiscències del seu vell i caduc imperi a través entre d'altres, de la possessió de les Filipines, Costa Rica i Cuba o l'illa de Guan, encara que en aquells dies en el Madrid de la regentat per María Cristiana d'Habsburg-Lorena, no s'imaginaven que estaven comptats els dies que quedaven als últims vestigis del seu imperi, com més enllà de les nostres fronteres, a l'Anglaterra victoriana un home apodat  Jack el destripador, causava el terror al barri londinenc de Whitechapel; a França un pintor Vincent Willem van Gogh es tallava l'orella en un acte irracional; o al Brasil es abolia la esclavitud. Aquest  en breus pinzellades era el món en el qual es va inaugurar l' avui centenari pont de França.

Avui però és una altra història, han passat 128 anys des que es va acabar la seva construcció, encara que segueix en peu, el seu estat de total absoluta desídia, el pont està ple de pintades, les seves pedres ennegrides pels anys, i la riera que l'envolta un abocador d'escombraries per culpa de l' incivisme, tot  i formant part de l'eix històric del Vendrell.
I és que a les inexorables ferides causades pel temps, hem d'afegir el desinterès dels nostres governants locals que mai s'han pres seriosament una pedres que expliquen les trepitjada històriques, com les dels Mestres Casals o Socias o el poeta Guimerà entre d’altres il·lustres penjades  i que han estat presents durant tot aquest temps en el declivi i auge del municipi; sembla mentida que hàgim de sentir dels nostres governants d'avui que són els mateixos dels últims 30 anys com se'ls omple la boca parlant de la reactivació econòmica del municipi i del potencial que tenim a través del turisme, mentre mostrem als nostres visitants un escenari d'abandonament de tal magnitud amb un pont que ha format, forma i formarà, part de la història viva del nostre municipi.

És per això que crec que ja va sent hora que els que governen el municipi i passen dia rere dia, sobre aquestes pedres centenàries, prenguin nota i es posin mans a l'obra a convertir el Pont de França en un atractiu turístic més i no en una simple obra d'enginyeria, per que no hem d’oblidar que aquestes pedres que dintre de poc compleixen 130 anys, ja formen part del nostre patrimoni històric i crec jo que han de passar a ser senya més de la nostra identitat, es per això que hem dignificar-lo, protegir-lo i mostrar-lo als nostres visitants com una part mes de la nostra historia. 

Antonio Garcia Leal
Secretario de la AAVV Tancat III
asociaciontancat3@gmail.com

viernes, 1 de abril de 2016

VOLEM QUE ES PRENGUIN MESURES PER PROHIBIR L’ÚS DE SOFRE ALS NOSTRES CARRERS
Des de la nostra associació van traslladar el passat mes de febrer un escrit a  traves del SAC dirigit a l’Ajuntament per que es prenguin mesures per aconseguir que es deixi de fer us de sofre com a repel·lent per las miccions de gos al nostre municipi.

Les raons per las quals el van fer,  es per que el sofre es una substancia perillosa, com ja va fer públic i per escrit la Consejería de Salud del Ajuntamiento de Madrid  o l’ajuntament de Torredenbarra que el va  prohibir;  i  que no te demostrat que serveixi per aconseguir que els gossos deixin de fer miccions a les façanes dels edificis o mobiliari  del nostre municipi, també van proposar que es faci una campanya especifica sobre els problemes que generen el mobiliari urbà  i les façanes les miccions de gos, i  van dir a l’ajuntament que consultes a les autoritats competents sobre els problemes que es deriven del seu us.  

El passat dia 23 de febrer van rebre la resposta de l’ajuntament dient- nos que es faria una campanya especifica, i d’altra banda  es faria una pertinent consulta sobre l’ús de sofre al departament de sanitat del ajuntament, per tal de que es pronuncií sobre la seva utilització. Nosaltres, per la nostra banda, van enviar la consulta sobre l’ús de sofre a Agencia Catalana de salut ; i  el passat 16 de Març van rebre la resposta en aquest termes.


“En relació a la utilització del sofre com a producte repel·lent, aquesta substància no està autoritzada com a biocida en el marc legislatiu europeu actual i no hi ha cap producte amb sofre autoritzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) amb finalitat repel·lent (biocida). Cal recordar que el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i la comercialització de biocides preveu que qualsevol biocida que es comercialitzi i utilitzi en territori nacional haurà d’estar prèviament autoritzat i inscrit en el Registre Oficial de Plaguicides o en Registre de Biocides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Pel que fa als efectes per a la salut, el sofre és una substància química classificada com a irritant de la pell de categoria 2 d’acord a la normativa europea vigent sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i mescles (Reglament (EC) 1272/2008)”Per consegüent i encara que  entenem, que l’ús  de sofre  es una reacció a els problemes a les miccions dels gossos, per que esta estesa l’idea que això por evitar-lo, encara que no s’ha demostrat la seva efectivitat, i com diu en la resposta el del Departament de Salut de la Generalitat  no esta autoritzat com repel·lent,  proposarem en els pròxims dies i  per escrit, que es prenguin mesures per informar a la gent de l’ inutilitat i perillositat d’aquest producte per tal de treure’l dels nostres carrers.

Des de la nostra associació hem de deixar clar que nosaltres no volem que es multi a ningú per l’ús de sofre, si no que ara per ara, se’ls avisi i volem recordar que aquest producte esta als nostres carrers per l’ incivisme dels propietaris de gos, que permeten les miccions dels seus animals en qualsevol lloc. 


AAVV Tancat IIImiércoles, 2 de marzo de 2016

RECOLZEM ALS VEÏNS DE LA CARRETERA VALLS EN LES SEVES RECLAMACIONS D’UN PARC I UN APARCAMENT.Donat que hi ha una mancança de places d’aparcament al nostre municipi, que ha sigut reconeguda per al govern local, i per els comerciants, i ja que al barri de la carretera de Valls no te un parc en condicions per als veïns del barri; tenim en compte que el govern local es gastarà 400.000 euros en arreglar l’esplanada del Botafoc de forma provisional ja que en aquest lloc hi va destinada una zona verda.

Per tal de dotar al barri del la Carretera de Valls, d’un espai públic en condicions per aparca a la vegada que els posin una zona  d’esbarjo en condicions per als veïns d’aquest barri, que  els a serveix per tenir un lloc d’integració. 

Des de la associació de veïns del Tancat III volem fer públic el nostre recolzament a la associació de Veïns de la Carretera del Valls Nord en la seva sol·licitud al ajuntament de Vendrell  per que en el solar situat als carrers Hortes i Santa Anna que es, en un 60 per cent de propietat publica s’ha arregli per ficar un a aparcament dissuasori  i una parc per als veïns del barri.


La nostra associació treballarà aconseguint firmes de gent que doni   suport a la associació de la Carretera del Valls Nord per aconseguir que l’ajuntament el construeixi el parc i el aparcament dissuasori. 

Associació de Veïns Tancat III