sábado, 23 de enero de 2016

LA CRÒNICA DEL PLE DE GENER


Al ple de l’Ajuntament de Vendrell  del passat dimarts 19 de Gener, 10 punts es van dur a debat, per part del  Govern 4 Partit Socialista, 3 Convergencia i Unio i 2 Esquerra Republicana de Catalunya  (PSC,CIU,ERC) i l’oposició,  Partit 2 Popular PP, 3 Ciudadan’s  (CS), 3 Plataforma per Catalunya  (PXC), 2 Si se Puede (SSP) i 2 Som Poble  (SP) ,Territori, Mobilitat, Salut, Patronats, Memòria històrica, o Drets dels consumidors, van ser els punts tractats, en ple on com sempre, va haver de tot, torns de rèplica, i contra replica, alguna que altra paraula inadequada i bastant demagògia per part d'alguns representants polítics que més que aportar anar allà  a lluir-se i a  criticar al govern sense contraposar.


Dels temes de Territori cabria destacar la proposta del Govern (PSC, CiU, ERC), per adherir el municipi a la Xarxa de Custòdia de Territori, una proposta interessant que ens servirà per apoderar-nos del territori, amb la finalitat de preservar-lo per a les properes generacions , ja que és important recordar que només tenim un planeta i que avui la seva preservació forma part del nostre treball, perquè algun dia es converteixi en el nostre llegat.
Aquest punt va suscitar polèmica, d'una part de l'ala dreta del consistori local, obtenint el vot negatiu, de PP i PxC els primers per considerar-lo innecessari i costós per a les arques municipals 600 € al any que els regidors de SP es van oferir a pagar. I els segons al·ludint entre altres raons pintoresques, que la Xarxa de Custòdia del Territori era una organització independentista.


Els  representants de CS es van abstenir, al·ludint que podríem crear al municipi la nostra pròpia Xarxa de Custòdia de Territori, tot i així va quedar aprovat amb 13 vots favorables, els del govern (PSC, CiU, ERC), SSP i SP. Els vots negatius de PP, PXC.


Un altre tema tractat en el ple sobre Territori, portat pel Govern (PSC, CiU, ERC), està relacionat amb l'aprovació del conveni a subscriure entre l'ACA, la junta de compensació del sector 16 "Les Deveses" i l'Ajuntament.


Sobre aquesta qüestió, el debat que va obrir per la construcció de nous habitatges, en un municipi que està ple d'habitatges buits, caldria assenyalar que el més pràctic per donar solució  aquest problema, és que es posin mans a l'obra i elaborin un nou POUM que ho redefineixi tot, perquè el que tenim va ser aprovat l'any 2000 i aquest és el veritable problema donat que el model de creixement de la població que dona el POUM actual es va pensar en un escenari molt diferent al actual.


A més cal considerar, que al fil de la defensa del territori que s'ha aprovat en el mateix ple, el POUM és una eina fonamental per protegir bastos terrenys del municipi, espais ara verges de construccions, a l’hora de seure las bases d’un model de creixement de la ciutat mes sostenible que tingui en compte la situació actual.

Aquest punt va ser aprovat amb 11 a favor Govern (PSC, CIU, ERC) i PP,  5 abstencions les de CS i SP i els 5 vots negatius  de les agrupacions de  SSP i PxC 


Sobre la proposta de successió universal en els drets i obligacions dels Patronats ja dissolts presentada pel Govern (PSC, CIU, ERC), caldria destacar que la polèmica va sorgir més, en la manca d'entesa en el que es proposava, que en el fons del plantejat, a causa de la forma en què va ser redactada la proposta. 

La proposta va quedar aprovada amb 14 vots favorables  de Govern (PSC,CIU,ERC) PP 2 CS 3 2 vots en contra SSP i 5 abstencions SP i PXC Sobre les qüestions de Mobilitat en el ple els membres de Plataforma per Catalunya (PXC) van portar els problemes de mobilitat que generen els pluvials del municipi perquè sembla que després de diverses legislatures al consistori local, han descobert que quan plou ens mullem els peus. Sobre aquesta qüestió plantegen una proposta de modificació de la legislació local per a les noves construccions, i la col·locació de sistemes de recollides d'aigües pluvials instal·lant reixetes en les en les voreres en els punts on hi ha pluvials, al·ludint que això generaria ocupació en el municipi a través de plans d'ocupació.


Primer de tot, he de dir que em sembla bé el que proposen, perquè com ells, crec necessari buscar una solució al problema, encara que he de dir que aquesta proposta la va presentar ICV Vendrell en la passada legislatura al govern anterior per mitjà de la instància E2014029844 on proposava solucions per a aquest problema, també es va publicar un article d'opinió que poden llegir vostès en premsa local i comarcal sota el títol "Quan plouen Mullo a els peus" sobre la qüestió.

En qualsevol cas, benvinguda sigui la proposta de PxC en aquest sentit, encara que amb els anys que porten al consistori, han trigat a adonar-se d'aquest problema i crec que la van redactar des de ICV El Vendrell era una proposta mes amplia i mes bona per al municipi.

La proposta va quedar aprovada per 19 vots favorables de Govern (PSC, CiU, ERC) SSP, CS, PP, PXC i l'abstenció 2 SP.

Pel que fa a la moció sobre Salut Ciutadans (CS)  va presentar  una proposta al ple perquè s'insti a la Generalitat a obrir el consultori mèdic de Comarruga els 7 dies de la setmana, es  una proposta interessant, positiva i bona per als ciutadans del Vendrell de els barris marítims, que van aprovar per unanimitat, tot i que va obrir dos debats, per una banda la proposta estava formulada des de l'òptica de la necessitat de tenir servei mèdic per als turistes i això es va guanyar el retret amb raó, dels representants de SP i SSP. i per un altre banda es parla sobre els problemes dels treballadors de l’hospital de Vendrell amb alguna inexactitud.
Sobre aquest punt m'agradaria puntualitzar que no vaig sentir parlar en tot el debat, del CAP del Botafoc que a so de bombo i platerets va anunciar  el jubilat Benet Jane en la campanya de 2011, d'això no es va dir res, i això que avui segueix sent un solar buit , crec que fos bo conèixer la seva situació.

La proposta va quedar aprovada per unanimitat.

Sobre proposta de Memòria històrica, el fons de la proposta de Som Poble (SP) es treure els símbols franquistes del nostre  municipi, la proposta constava dels següents acords:

a) Que es realitzi un inventari exhaustiu, en un termini de sis mesos, de tots els símbols i vestigis de la dictadura franquista, que encara perduren a la nostra vila.

b) Que es retirin tots aquells símbols que surtin relacionats en aquest inventari, així com substituir els noms de carrers que continguin noms de persones o entitats relacionades amb el franquisme o altres períodes dictatorials.

c) Que en el cas de les plaques d'habitatges amb el jou i les fletxes, es faci arribar a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge (actualment Territori i Sostenibilitat) l'acord de retirada de les mateixes.


Sobre aquesta proposta es va obrir un debat ocasionat pels 8 anys que fa que es sol·licito per primera vegada a instàncies del que estableix la llei de memòria històrica i en nom de la justícia i legítimament mereixen tant represàlies com els seus descendents.

Em sembla coherent que la nostra democràcia retiri els símbols dels que van imposar un règim de terror criminal a Espanya durant 40 anys dels nostres espais públics. No obstant això aquest debat va obrir un gran debat sobre el temps que ha passat des que per primera vegada el govern local rebés l'encàrrec de retirar-los i que ha data d'avui encara no s'hagin retirat tot i haver intervingut en tot aquest temps, tant la voluntat política , com l'aprovació en el ple.

I és que la queixa en aquest sentit, porta a entendre que hi ha la necessitat de fer complir al govern els seus acords de legislatura i posar d'una vegada per totes en marxa la figura de Síndic local que defensi els interessos dels ciutadans davant l'administració local, cal que es posi en marxa, perquè casos com aquest  quedin resolts en menys temps i en base al que estableix la llei, perquè en aquest cas concret, s'ha incomplert per part de l'Ajuntament, la Llei de memòria històrica , la legislació en matèria de respostes administratives, i s’ha incomplert un acord del ple favorable.


D’altra banda i al fil de la memòria històrica, caldria dir que ja va sent hora que l’ Ajuntament dignifiqui la memòria dels militars republicans enterrats al nostre cementiri, rectificant els errors de la placa que l’ajuntament va posar, i que l’Angel Archilla, en primer terme a l’any 2007 va denunciar i sol·licitar que es canvies,  després la agrupació local d’ ICV El Vendrell i fa poc temps la Associació de Veïns del Tancat III.


La qüestió sobre dret al consum portada al ple per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tracte sobre l'abusiu índex de referència per a hipoteques IRPH que utilitzaven les desaparegudes caixes d'estalvis i la necessitat d'instar a les entitats a fer-lo desaparèixer i ha eliminar l'índex de referència substitutiu.

Tots van convenir en el debat posterior que es va obrir, que és un índex abusiu i desproporcionat que va desaparèixer amb les caixes d'estalvis i que el seu substitutiu, un índex fix és tan abusiu com ho era el seu predecessor, així que hi va haver quòrum a l'hora de votar a favor d'instar a les entitats de crèdit a deixar d'usar-lo.

També hi va haver retrets contra el  Banc d'Espanya com a màxim responsable bancari a Espanya dependent del govern central i al PP que és el partit que governava quan es va fer el canvi.

La proposta va quedar aprovada per unanimitat.
Antonio Garcia Leal
Secretari de la AAVV Tancat III