domingo, 30 de agosto de 2015

A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL TANCAT III TREBALLEM PER EL BARRIA principis de l’any 2013, un grup de veïns i veïnes del barri del Tancat vam decidir unir esforços per tal d’intentar resoldre els greus problemas de convivència que s’havien generat en un barri que s’havia degradat progressivament. Fruit d’aquestes converses, vam crear assembleàriament, l’abril d’aquell any, l’Associació de Veïns del Tancat.
D’entrada, cal dir que la nostra tasca va consistir en aturar la degradació del barri i creiem que ho vam aconseguir mitjançant tot un seguit d’accions (veïnals, polítiques i policials) que van fer que l’Administració Municipal hagués de posar-se a treballar seriosament. Així, arrel de les nostres queixes i propostes, es va aconseguir per exemple: la senyalització de tanques al Tancat Galán (C/Barcelonés),  l’aprovació d’un dispositiu policial especial amb 36 accions concretes provocades per les ocupacions incíviques especialment entre el C/Montsià,  la planificació i execució de campanyes contra l’incivisme ocasionat per l’increment d’excrements animals al barri, la neteja i tapiat d
el solar del C/Montsià 8 o la millora del’entorn del col·legi Marta Mata, la construcció de voreres o el pintat de passos de vianants.
D’aquesta manera, creiem que, un cop aturada la degradació, hem de continuar treballant per a dignificar el nostre barri i millorar la convivència.
 
Així, tenim temes pendents com ara: acabar amb les ocupacions incíviques que continuen existint,  resoldre el temes de neteja que existeixen al barri i que no s’acaben de tancar (bàsicament els vinculats als excrements animals),  reparar algunes voreres que són intransitables, pintar passos  de vianants que falten o  millorar espais del barri.
En conseqüència, es tracta de què, entre tots, donem una altra passa que ens permeti, aturada la degradació, generar un espai de convivència agradable en el nostre barri i, al final del recorregut, en la nostra ciutat.  Per fer-ho, treballarem el foment de la participació no només en el nostre local del C/Roquetes 105, el primer dissabte de cada mes, sinò que mitjançant la publicació del nostre butlletí trimestral i la generació d’uns espais interactius d’intercanvi i debat. També, estem engegant un procés de diàleg amb la resta d’Associacions de Veïns del Municipi per a crear un pol de treball veïnal que reforci la veu de les Associacions de Veïns.
En definitiva, us esperem el al nostre local del C/Roquetes 105  el primer dissabte de cada mes per tal d’escoltar-vos, exposar-vos el nostre pla de treball mensual  i posar, entre tots, fil a l’agulla. Finalment, recordar-vos que, per a rebre assessorament i cobertura de l’Associació en els problemes plantejats a més de tots els serveis d’un simpatitzant, cal asociar-se amb un cost de 20 € anuals per entitat.

Alex Duque President de l' associació  


Alex Duque Triviño 
President de l'associació 
Asociacion de veïns el Tancat III   
Carrer Roquetas, 105
Twitter  @Tancat3

No hay comentarios:

Publicar un comentario