miércoles, 30 de septiembre de 2015

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS TANCAT III ES REUNEIX AMB LA REGIDORA DE ENLLUMENAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICADintre del marc de treball de la nostra associació, els nostres representants es van reunir amb la regidora d’aïgua, enllumenat i eficiència energètica Camil·la Barnadas.

En aquesta reunió vam tractar els problemes d’iluminació del carrer Ramon Llull i la pista de skate ubicada en aquest mateix carrer. Vam expressar la necessitat d’il·luminar el pas soterrani del Torrent del Cullerer i vam preguntar pel pla d’eficiència energètica de l’Ajuntament.  També, sobre l’aïgua, vam preguntar per la pujada que ha suposat per les juntes de propietaris el canvi de tarifa dels comptadors que van passar, el gener de 2015, de pagar aïgua a preu industrial a pagar aïgua a preu domèstic quadruplicant el cost de l’aigua que consumeixen.

Il·luminació del carrer Ramon Llull 
Sobre els problemes il·luminació del carrer Ramon Llull i la pista de skate ens va dir que es treballaria en una solució encara que no va concretar. Per la nostra banda vam traslladar la necessitat de garantir la seguretat dels usuaris de la pista de skate i dels vianants que circulen per aquest carrer mal il·luminat. Pel que fa a l ’il·luminació del soterrani del torrent del Cullerer, ens va dir que s’estudiaria. D’altra banda, sobre el pla d’eficiència energètica, ens va parlar de mesures de estalvi amb la instal·lació de llums de leds als fanals. En aquest sentit, la millora dels fanals amb reguladors de potència fan que il·luminin menys a hores de la nit en què no hi ha gent pel carrer. També, ens va parlar d’un sistema de telegestió per fanals que serveix per controlar els que estan trencats.

Pel que fa al canvi de tarifa dels comptadors comunitaris, la nostra associació li va traslladar la seva disconformitat amb aquest canvi ja que es generen problemes econòmics als propietaris. Així, vam parlar de la necessitat de trobar solucions per a què en 2016 es faci un canvi més racional a les tarifes.

Finalment, en acabar la reunió, vam traslladar a la regidora la nostra disposició a col·laborar amb el seu departament.

AAVV Tancat III


No hay comentarios:

Publicar un comentario