domingo, 10 de julio de 2016

La replica Plataforma per Catalunya“Crec que va cometre un error a l'abstenir-se a la qüestió que plantegem, i un total i absolut menyspreu al treball de la nostra  associació

Al fil de l'aprovació de les mesures per a la prohibició del sofre en els carrers del nostre municipi, en el Ple del passat dia 28 de juny m'agradaria escriure aquest article amb la finalitat de respondre al senyor August Armengol de Plataforma per Catalunya, davant els arguments esgrimits en el ple del passat dia 28 i l'abstenció del seu grup a la proposta plantejada per la Xarxa Vendrellenca.

El primer que he de dir, és que el senyor Oscar Blasco de Si es pot, va defensar bé la moció davant el seu atac, per la qual cosa tot el que digui en aquestes línies, serà per a complementar el que el ja li  va contesta.

Senyor Armengol, líder de PXC, en els sis mesos de treball, que ens ha portat a presentar davant ple de la corporació local aquesta proposta, ja teníem coneixement que el Sofre, com qualsevol altre producte està prohibit abocar als carrers del nostre municipi; sabem de primera mà el que estableix la legislació local perquè tenim una còpia de l'Ordenança de Convivència i civisme del municipi, i perquè en una reunió prèvia sobre aquest tema  amb l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) òrgan dependent de la Policia local del Vendrell ens informat de la qüestió, i basant-nos en aquest coneixement vam presentar part de les nostres reclamacions.

El nostre informe final que consta de 19 folis té entre els seus arguments el que s'estableix a l'article 63 en el punt 2.

“És prohibeixen Totes els Actuacions que puguin embrutar o deslluir, per QUALSEVOL mètode, la via o espais Públics o que siguin l contràries a la neteja, a l'estètica ..."

També inclou el que s'estableix a l'article 64 que en el seu Punt 1 diu.

És prohibeix buidar, abocar, dipositar o abandonar QUALSEVOL mena de residu a la via pública (Calçada, voreres, escossells, xarxa pública de clavegueram, etc.) ....

D'altra banda el nostre informe conté una resolució del Departament de Salut de la Generalitat on se'ns diu.
“En relació a la utilització del sofre com a producte repel∙lent, aquesta substància no està autoritzada com a biocida en el marc legislatiu europeu actual i no hi ha cap producte amb sofre autoritzat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) amb finalitat repel∙lent (biocida). Cal recordar
que el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i la comercialització de biocides preveu que qualsevol biocida que es comercialitzi i utilitzi en territori nacional haurà d’estar prèviament autoritzat i inscrit en el Registre Oficial de Plaguicides o en Registre de Biocides de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Pel que fa als efectes per a la salut, el sofre és una substància química classificada com a irritant de la pell de categoria 2 d’acord a la normativa europea vigent sobre classificació, envasament i etiquetatge de substàncies i mescles (Reglament (EC) 1272/2008)”


Dit això senyor Armengol, des del més absolut respecte a la seva opinió sobre la proposta, m'agradaria recordar-li que la nostra moció es fonamenta en quatre qüestions, que nosaltres considerem des de la Associació de Veïns del Tancat III prou sòlides com per proposar a la Xarxa Vendrellenca i portar davant el ple de la corporació.
La primera era situar el problema de manera pública, ja que és una pràctica habitual, la d'abocar Sofre en els nostres carrers com a repel·lent per miccions de gos, perquè hi ha un gran desconeixement que aquest producte és inútil com a repel·lent; la segona aconseguir que s'informi els ciutadans i ciutadanes que ho aboquen, que està prohibit, en benefici de la seguretat de tots la tercera, una fórmula d'aconseguir que s'introdueixi específicament en la nova Ordenança de Convivència i civisme que posar  sofre en els nostres carrers està prohibitla quarta aconseguir que la gent deixi de  gastar diners en un producte inútil contra les miccions de gos donat que els comerciants estaran avisats que no es pot vendre per que no esta inscrit com a  biocida.

Per tant li diré que crec que va cometre un error a l'abstenir-se a la qüestió que plantegem, i un total i absolut menyspreu al treball de la nostra associació, que ha fonament sobradament la necessitat de tirar endavant mesures contra l'ús de Sofre en els nostres carrers; vostè amb el seu argument "No podem prohibir el prohibit" li va donar un enfocament poc sòlid  i equivocat a la qüestió plantejada per nosaltres que li va donar veu en el Ple Si es pot,  ja que no es prohibir el prohibit, si no eradicar el producte dels nostres carrers per que es perillós e inútil.

Antonio Garcia Leal
Secretari de la AAVV Tancat III

No hay comentarios:

Publicar un comentario