sábado, 27 de febrero de 2016

RECOLLIDA PORTA A PORTA UNA OPCIÓ DE FUTURUn bon punt de partida per començar a escriure aquest article sobre reciclatge dels nostres residus, passa sense cap dubte, pel ple de 16 de febrer de l'ajuntament del Vendrell on per 19 vots a favor i dues abstencions, es va aprovar  la moció per assumir  l'Estratègia catalana de residu 0 que ens ha de conduir en els propers anys a que arribem a unes xifres de reutilització i el reciclatge el 60% dels nostres residus.
En l'article sobre l'objectiu 2020 una de les qüestions que es posaven sobre la taula en xifres micro, eren les baixes xifres de reciclatge a nivell comarcal dels nostres residus, en un article de Marc Guitart a Diari Baix Penedès ens deia que Eco BP Empresa Comarcal de residus participada 10 dels 14 ajuntaments de la comarca, amb una campanya que ha durat dos anys 2013/2015 en la qual s'havia marcat uns objectius que pretenien passar 22% del reciclatge el 2013 al 40% del reciclatge a 2015, només s'ha aconseguit pujar aquestes xifres un 1%, i al desembre de 2015 s'ha arribat al 23% del reciclatge dels nostres residus.

Això és un problema, perquè el 2020 des de la UE "L'objectiu 2020" ens exigiran unes taxes de reciclatge de cartró, vidre, o plàstic del 50%, de no complir amb aquestes xifres el primer impacte que rebrem més enllà de l'ecològic, serà el econòmic perquè la nostra taxa d'escombraries es tripliqués a causa que els costos de per eliminar els nostres residus tindran un cost més gran, i els polítics de torn amb raó ens diran, que els culpables som els ciutadans per no reciclar les nostres deixalles de forma adequada.
Eva Mata  regidora de Medi Ambient de Vendrell explicant a Josep Maria Tost (Director de la Agencia Catalana de Residus) la moció de residu 0 aprovada a ple del Ajuntament de Vendrell 
Pel que crec que seria interessant posar sobre la taula en aquest article que no només es tracta de campanyes de conscienciació; el Consell Comarcal del Baix Penedès ja ens ha demostrat que només amb això, vam aconseguir un augment ridícul de les nostres xifres i a les proves em remeto a 2 anys de campanya 1% de reciclatge. Evidentment les campanyes ajuden a millorar el reciclatge dels nostres residus perquè alguns són els que acaben pujant al carro del reciclatge davant la contundent realitat d'acabar entenent, que només tenim un planeta, en xifres un 1%. No obstant això, tota mesura de conscienciació, - al meu entendre - ha d'anar acompanyada d'un canvi de model a l'hora de posar en marxa sistemes de recollida de residus, ja que de vegades el problema no és tant la manca de conscienciació, si la utilització de mètodes més efectius a l' hora de reciclar els nostres residus i en aquest sentit crec que el sistema de recollida Porta a Porta i l'estratègia catalana de residu 0 a nivell comarcal, serien dues eines que combinades podrien servir per arribar a canviar les coses en el territori de forma substancial i contundent en un període raonable de temps.
D'una banda el sistema Porta a Porta és una eina fonamental per augmentar de manera exponencial les xifres de reciclatge de residus, L'Associació de municipis catalans per l'Porta a Porta ho recolza amb xifres dels més de 100 municipis que la composen, entre els quals estan Arboç, Bisbal del Penedès o Sant Jaume dels Domenys.

I es que el sistema Porta a Porta podria suposar un augment del reciclatge dels nostres residus que actualment està en un 23% a nivell comarcal segons les xifres que tenim  i a nivell local en un 24%  de tal manera que amb aquest sistema podria passar entre el 60% i el 80% de residus reciclats; podent arribar a cotes majors amb el temps, sobre la base d'un augment de la conscienciació de la ciutadania i davant resultats que a mig i llarg termini suposen un estancament o la reducció dels costos de la taxa d'escombraries.
Calendari de recollida de Arenys de Mar 
Cabria destacar que si bé és cert que a la llista de municipis adherits a l'Associació de Municipis Catalans pel Porta a Porta, el municipi de major nombre d'habitants és Arenys de Mar de 15000 habitants, aquest sistema està avalat en aquest sentit per la seva implantació en poblacions europees amb una major densitat de poblacions com Aarhus (segona ciutat de Dinamarca) amb més de 250.000 habitants; Niort (França) 64.000 habitants; Monza (Itàlia) 123.000 habitants i a Catalunya  s'està estudiant la seva implantació a localitats de amb una població de 42000 habitants com Vic.

Entre els principals avantatges del sistema  Porta a Porta estan, l'augment significatiu en el reciclatge de residus; la dràstica reducció dels residus de tipus resta que ha de ser tractades en abocadors o incineradores, amb la consegüent reducció del cost de tractament de residus; la desaparició de la majoria de contenidors que suposaria, més espai per a aparcament i eliminació d'olors a la via publica; una reducció de costos de manteniment general, i de vehicles de recollida ja que els vehicles destinats al porta a porta són molt més simples, i menys costosos de mantenir; la generació d'ocupació al territori al dependre aquest sistema d'un major nombre de personal de recollida.
Com tot, els seus detractors, ens mostraran que aquest tipus de sistema té els seus desavantatges, entre les principals hi ha que  es requereix una gran campanya de sensibilització entre al població; suposa un canvi d'hàbits en moltes llars; el cost de recollida tendeix a ser similar o més gran que el de recollida per contenidors; cal guardar cada fracció de residus a casa fins a la recollida.

Tanmateix posats en una balança els beneficis enfront dels prejudicis cabria destacar que guanyen de forma clara i contundent per pes que aposten pel Porta a Porta perquè d’una banda obliguen a reciclar i això en un mon on els recursos son limitats es necessari al vegada que es genera ocupació, d’altra banda al reciclar estem ajudant salvaguardar els recursos naturals del planeta i per últim i mes important,  la peça fonamental i de major pes que cau a la balança de part dels que defensen aquest model, es el planeta que encara hem de recordar que sols tenim un y es per nosaltres i les generacions futures i amb aquest sistema sense cap mena de dubte el defensem.

D'altra banda hi ha el compromís de 19 dels 21 representants de l'ajuntament del Vendrell que ha que van votar a favor de la Moció de "L'estratègia catalana de residu 0" que suposa que en 2019 la nostra taxa de reciclatge i estratègia de reaprofitament de residus sigui del 60%.

Per dur endavant un canvi tan dràstic en un municipi que a nivell local en l'actualitat no es passa del 24% de recollida selectiva, es necessitaran mesures de conscienciació dels ciutadans, a través de campanyes específiques, que ja que hem de posar en marxa seria raonable encaminar cap a una aposta que suposi un sistema que redueixi de manera dràstica i exponencial nostres residus, per aquest motiu i en atenció a aquests compromisos adquirits per l'administració local de la capital de la comarca del Baix Penedès;
i pel que estableix el "Objectiu 2020" de la UE; en benefici de tots avui per a les generacions futures, la millor combinació per augmentar la xifres seria la de la implantació a nivell local i de forma gradual del sistema de recollida Porta a Porta, juntament amb el compromís del Consell Comarcal del Baix Penedès i dels municipis de la comarca que no ho han fet ja d'adquirir com a pròpia en la seva política de residus que suposi "l'estratègia catalana de residu 0" i vertebrar a través de la seva empresa participada per 10 dels 14 municipis de la comarca ECOBP així como l’estudi per part del Consell Comarcal d’implantar el sistema Porta a Porta, donat que com ja s’ha vist es sistema de contenidors a nivell comarcal ha fracassat i ara que te fons de 93.726 €  de la Agencia Catalana de Residus, es una bona oportunitat per tirar endavant mesures de conscienciació a nivell comarcal en aquesta direcció.

Evidentment, aquests són els meus plantejaments sobre aquesta qüestió a nivell estratègic perquè crec que la solució passa per aquí, encara que lamentablement per a alguns polítics, de Vendrell, em consta que "això ara no toca" però per sort per als ciutadans i ciutadanes del municipi, i de la comarca, tenim representants al nostre consistori amb convicció, ganes de treballar i de deixar un llegat per al futur millor que el que van trobar, aquestes representants dels ciutadans pensa com pesava Albert Einstein quan va dir "No podem resoldre els problemes pensant de la mateixa manera que quan els vam crear " i aposten de manera clara i concisa per un model que suposi a curt i mitjà termini la implantació del sistema Porta a Porta com a mètode de  futur.

Jo per la meva part per acabaré dient-los en aquest article que "el futur és d'aquells que es presten a aventurar-se" i hem crec que ens  hem d’ aventurar  en el canvi de model que suposi a curt i mig termini un canvi radical en xifres de reciclatge dels nostres residus pel be del territori, i en benefici de nosaltres i les generacions futures.

Antonio Garcia Leal
Secretari de la AAVV Tancat III
asociaciontancat3@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario