viernes, 12 de febrero de 2016

Un Síndic pel Vendrell“El silenci administratiu provoca desconfiança dels ciutadans capa l’administració, no el practiqui” .

Un dels acords de legislatura per al nostre govern local, passa pel compromís de crear la figura d'un Síndic local que serveixi per defensar els ciutadans davant les arbitrarietats de les administracions, alhora que els de cobertura jurídica als ciutadans quan aquests no tenen clar com procedir davant respostes parques o mancades de fonament, que es reben en resposta a les instàncies que es presenten o be pel maleït silenci administratiu.

Si bé és cert que fins avui, un ciutadà pot presentar una denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya quan aquest vegi violentats els seus drets per part de l'administració, o consideri inacceptables la resposta rebudes pel govern o com sol passar no et contesten, la creació d'un Síndic local circumscriuria a àmbit de la nostra ciutat l'accés a aquestes figura i la substitució del Sindic nacional,  a l'hora de presentar reclamacions contra l'administració.


I perquè entengui del que parlo, els diré que tenir un Síndic local, hagués servit per exemple, a la plataforma d'afectats pels guals, el poder recórrer a algú a nivell local, que defensés els ciutadans que van considerar injust la creació de guals en habitatges que no l'utilitzaven; hauria estat un Síndic local, el que ens hagués evitat l'esperpent d'haver de sentir en l'últim ple com es denunciava per part dels membres de l'organització sociopolítica Som Poble, que des de 2008 que es va sol·licitar al govern local que es retiressin els símbols franquistes del municipi, i que el 2016 encara no s'han retirat, tot i haver un acord d'aprovació en el ple de 2010.
Perquè segurament un Síndic local hagués dictaminat, que en atenció al que establia en 2008 i estableix, la llei de memòria històrica  el govern té l'obligació de retirar-los.
Segurament un Sindic local, després de rebre la pertinent denuncia  hagués instat al departament del ajuntament a contestat a la instancia que algun dels lectors d’aquest article han presentat fa mesos i que encara no ha rebut resposta, per que sàpiguen que l’administració te l’obligació de respondre en 3 mesos les seves instancias.

Jo al meu entendre penso que un municipi com el nostre necessita un Síndic local, per moltes i molt bones raons, la principal per a mi és la proximitat a aquesta figura i la resolució dels problemes en alguns casos fins i tot l'enteniment en les qüestions plantejades, en ser el síndic una persona del municipi, que ara no la tenim, per part del Síndic de Greuges de Catalunya que té un abast nacional.

D'altra banda caldria ressaltar que la persona escollida, no pot ni ha de ser qualsevol, el primer Síndic del nostre municipi al meu entendre, ha de ser una persona imparcial que representi els ciutadans davant les administracions, sense que sigui un càrrec electe pel poble, ni estigui tintat o tintada per cap organització política, la seva figura des del meu punt de vista, ha d'obtenir el major consens per part del ple municipal i ha de ser algú de referència del municipi, que sigui conscient que el seu paper és de representar als ciutadans davant les administracions.

El nostre primer síndic, quan decideixin posar en marxa la seva oficina, té la difícil missió de posar en marxa aquest organisme i requereix estar emparat per una legislació que li doti del poder suficient, com garantir el compliment de les seves resolucions dotant-lo a la legislació local de Sindic, de poder coercitiu, una cosa de la que no té el Síndic de Greuges de Catalunya, i si no és així, de res servirà tenir un Síndic ja que al final les seves resolucions seran paper mullat.

En la meva opinió crec que el nostre síndic ha de ser imparcial, just i equitatiu, sent el seu figura i l'organització que representa un garant de la legalitat i crec que seria bo, en aquesta legislatura on 8 partits hi ha al consistori representats, que tinguem a algú els ciutadans que ens representi des d'una talaia sense tintar dels diferents colors que componen el arc del nostre consistori local.

En definitiva li diré a qui tingui la difícil missió de proposar persones per a ser Síndic municipal, que no es dormin en els llorers, que jo per la meva part en breu presenta la primera denúncia del 2016 davant el Síndic de Greuges de Catalunya, pel més elemental i reiterat incompliment de la nostra administració local, l' incompliment de la legislació vigent en matèria de respostes administratives, en no respondre en els 3 mesos que dona la llei, a una instància presentada per l'associació de la qual sóc secretari i es que això en fa venir a la memoria que quan vaig crear la primera plantilla de documents adjunts a les instancies que anat presentant al llarg dels anys vaig ficar una frase a la capçalera  de la  pagina que deia “El silenci administratiu provoca desconfiança dels ciutadans capa l’administració, no el practiqui” . 
Antonio Garcia Leal                                                     
Secretari de la AAVV Tancat III


No hay comentarios:

Publicar un comentario